Dodany: 2011-01-11 14:37:32

Pomoc w controllingu finansowymBiuro rachunkowe częstochowa, które zajmuje się prowadzeniem rachunkowości danego podmiotu gospodarczego oraz ewidencjonowaniem wszelkich zdarzeń gospodarczych wpływających za zmianę jego stanu majątkowego.

 

Głównym celem działań, które prowadzi biuro rachunkowe olsztyn jest określenie sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego oraz sprawozdanie dotyczące jego wyników finansowych za ostatni kwartał bądź rok. Każdy rodzaj rachunkowości prowadzonej przez biuro rachunkowe olsztyn, opiera się na głównych zasadach rachunkowości finansowej. Biuro takie może również pełnić rolę doradczą w zastosowaniu controllingu finansowego. Controlling finansowy jest częścią controllingu przedsiębiorstwa.

 

Jego zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności przedsiębiorstwa do wypełniania zobowiązań płatniczych w każdym czasie. Controlling finansowy wykorzystuje procedury i dane z rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza (tzw. menedżerska) jest to system realizujący procesy grupowania, analizy, opracowania i interpretowania  informacji wykorzystywanych przez zarządzających do planowania kontroli i oceny działań w przedsiębiorstwie. .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Pomoc w controllingu finansowym
Nick: